Σελίδες

Thursday, July 26, 2018

Εγκαυματία παραμυθωδία

.......
....
..

Το έγκαυμα προσώπου και μορφής
είναι ματιά από δειλά μαχαίρια.
Δεν έχω εναγκάλιση καμία.
Σε σένα τρέχω Τέχνη της Μελήσεως,
που κάπως νιώθεις από φάρμακα·
νάρκης του άλγους πλάσματα, εν Φαντασία και Λόγω,
συντόνως τεθηγμένα.

Είναι πληγή από δειλά μαχαίρια.—
Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Μελήσεως,
που κάμνουνε —για λίγο— να μη νιώθεται η ματιά.

Like an unsung melody
Όπως μια ατραγούδιστη μελωδία
The truth is waiting there for you to find it
Η αλήθεια περιμένει εκεί για να τη βρεις
It's not a blight, but a remedy
Δεν είναι μαρασμός, μα θεραπεία
A clear reminder of how it began
Μια καθαρή υπενθύμιση του πως ξεκίνησε
Deep inside your memory
Βαθιά μέσα στη μνήμη σου
Turned away as you struggled to find it
Στραμμένη μακριά σαν πάλεψες να τη βρεις
You heard the call as you walked away
Άκουσες το κάλεσμα όταν απομακρύνθηκες
A voice of calm from within the silence
Μια φωνή ηρεμίας από τα βάθη της σιωπής
And for what seemed an eternity
Και για ό,τι φαινόταν μια αιωνιότητα
You're waiting, hoping it would call out again
Περίμενες, ελπίζοντας πως θα φωνάξει ξανά
You heard the shadow reckoning
Άκουσες τη σκιά να μετράει
Then your fears seemed to keep you blinded
Τότε οι φόβοι σου φάνηκε να σε κρατάν τυφλωμένo
You held your guard as you walked away
Κράτησες την φρουρά, την άμυνα σου όπως απομακρυνόσουν

When you think all is forsaken
Όταν νομίζεις πως όλα εγκαταλείφθηκαν
Listen to me now (all is not forsaken)
Άκουσέ με τώρα (δεν ισχύει)
You need never feel broken again
Δεν είναι ανάγκη να νιώθεις ραγισμένος, προδομένος ξανά
Sometimes darkness can show you the light
Κάποτε το σκοτάδι μπορεί να σου δείξει το φως

An unforgivable tragedy
Μια ασυγχώρητη τραγωδία
The answer isn't' where you think you'd find it
Η απάντηση δεν είναι εκεί που νομίζεις πως θα βρισκες
Prepare yourself for the reckoning
Ετοιμάσου για την καταμέτρηση
For when your world seems to crumble again
Γιατί όταν ο κόσμος σου φαίνεται να καταρρέει ξανά
Don't be afraid, don't turn away
Μη φοβάσαι, μην φεύγεις μακριά
You’re the one who can redefine it
Είσαι αυτή που μπορεί να αλλάξει τον ορισμό του
Don't let hope become a memory
Μην αφήσεις την ελπίδα να γίνει ανάμνηση
Let the shadow permeate your mind and
Άσε τη σκιά να εισχωρήσει στο μυαλό σου,
Reveal the thoughts that were tucked away
Να αποκαλύψει τις σκέψεις που θάφτηκαν
So that the door can be opened again
Έτσι, ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίξει ξανά
Within your darkest memories
Μέσα από τις σκοτεινότερες αναμνήσεις σου
Lies the answer if you dare to find it
Βρίσκεται η απάντηση αν τολμάς να τη βρεις
Don't let hope become a memory
Μην αφήσεις την ελπίδα να γίνει ανάμνηση

When you think all is forsaken
Όταν νομίζεις πως όλα εγκαταλείφθηκαν
Listen to me now (all is not forsaken)
Άκουσέ με τώρα (δεν ισχύει)
You need never feel broken again
Δεν είναι ανάγκη να νιώθεις ραγισμένος, προδομένος ξανά
Sometimes darkness can show you the light, beautiful
Κάποιες φορές το σκοτάδι μπορεί να σου δείξει το φως, όμορφο

Sickening, weakening
Όταν αηδιάσεις και γίνεις αδύναμη,
Don't let another somber pariah consume your soul
Μην αφήσεις και άλλο σκυθρωπό ακοινώνητο να αναλώσει, να φάει την ψυχή σου
You need strengthening, toughening
Πρέπει να δυναμώσεις, να σκληρύνεις
It takes an inner dark to rekindle the fire burning in you
Χρειάζεται ένα εσώτερο σκοτάδι να αναζωπυρώσει τη φωτιά που καίει εντός σου
Ignite the fire within you
Ανάφλεξε τη φωτιά μέσα σου

When you think all is forsaken
Όταν νομίζεις πως όλα εγκαταλείφθηκαν
Listen to me now (all is not forsaken)
Άκουσέ με τώραcan show you the light
Κάποιες φορές το σκοτάδι μπορεί να σου δείξει το φως

Don't ignore, listen to me now (all is not forsaken)
Μην αγνοείς, άκουσέ με τώρα (δεν εγκαταλείφθηκαν όλα)
You need never feel broken again
Δεν πρέπει να νιώθεις ραγισμένος, προδομένος ξανά
Sometimes darkness
Κάποιες φορές το σκοτάδι
Can show you the light
Μπορεί να σου δείξει το φως (δεν ισχύει)
You need never feel broken again
Δεν είναι ανάγκη να νιώθεις ραγισμένος, προδομένος ξανά
Sometimes darkness 

No comments:

Post a Comment