Σελίδες

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Πρώιμη γραμμένη Εβραϊκή Μουσική - Early notated Jewish Music

Ενώ αφθονούν οι βιβλικές αναφορές στη μουσική, δεν έχει έχει σωθεί κάποιο μουσικό χειρόγραφο. Εικασίες ανασύνθεσης γίνονται πάνω στο μασοριτικό κείμενο, αν π.χ. διάφορες λέξεις, γράμματα και διακριτικά συμβολίζουν κάτι μουσικά.

Cantillation, εμμελής απαγγελία, όπως έψαλλαν τον καιρό του Σολομώντα· έτσι ισχυρίζεται, 
δίχως ευρύτερη αποδοχή, πως αποκρυπτογράφησε η μουσικολόγος και συνθέτρια 
Suzanne Haïk-Vantoura(Review and Criticism:1,2,3). (Music οf the Bible - Written notation).  
                                              
Shir HaShirim - Άσμα Ασμάτων
το ίδιο απαγγελμένο στη σεφαραδίτικη παράδοση εδώ

Τα παλαιότερα και μοναδικά ως τώρα δείγματα εβραϊκής μουσικής είναι τρεις ημιτελείς ύμνοι σε νευματική σημειογραφία του Giovanni/Οβαδία του Προσηλύτου/HaGer, Obadiah the Proselyte (γ.~1070), πρώην χριστιανού, και νορμανδού εκ πατρός, ιερέα από τη Νότια Ιταλία, που στον καιρό της πρώτης σταυροφορίας μεταστράφηκε στον ιουδαϊσμό...ζητούμενο αν η μελωδία έχει εβραϊκή ή χριστιανική (γρηγοριανή/βυζαντινή) προέλευση..
(ο ψάλτης ρώσος· εκτελεσμένο σε γρηγοριανό ύφος, ένα δείγμα εδώ)
(θρησκευτικό ποίημα piyut, εκ του ποιητής,  
The Eulogy of Moses, Μi al har horev A-mp3-B-mp3)
(The autograph memoirs of Obadiah the Proselyte as discovered in Cairo Genizah)
(Scribe of a unique 12th c. Hebrew manuscript containing Lombardic Neumes)
 (@Manuscripts Slideshow@)
(...The neumes are written without a musical staff
which made transcription of the melody particularly challenging...
(Καντίς, προσευχή/θρήνος)
Salοmone Rossi (16ος αι.) Σλόμο Ρόσι, μπαρόκ συνθέτης 
στο ύφος του Μοντεβέρντι από τη Μάντοβα, Βόρεια Ιταλία.

2 σχόλια: