Σελίδες

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Geboren im Winter

2007

Geboren im Winter
Γεννημένος τον χειμώνα
fragt sich der Mann,
αναρωτιέται ο άντρας.
Hat Zukunft für mich
Έχει το μέλλον για μένα
Einen schmutzigen Klang?
κάποιο βρόμικο ήχο;

Was steckt dahinter,
Τι κρύβεται πίσω
Fragte er noch.
ρώτησε ακόμα.
Den Zug nach für immer,
Το τρένο για πάντα
krieg' ich ihn doch?
να παίρνω ωστόσο;

Du trägst in dir Trauer,
Κουβαλάς μέσα σου λύπη
du trägst in dir Glanz.
κουβαλάς μέσα σου λάμψη
Die Hälfte ist Arbeit,
το μισό είναι δουλειά
die andere Tanz.
το άλλο χορός.

Es sind diese Dinge,
Υπάρχουν αυτά τα πράγματα
sie kennen kein Nein.
δεν γνωρίζουν κανένα όχι.
Geboren im Winter,
Γεννημένε τον χειμώνα,
Schlaf ein, schlaf ein!
κοιμήσου, κοιμήσου

Wo ist die Zeit?
Πού είναι ο χρόνος;
Wo die Stunden?
πού οι ώρες;
Wer läßt sich fallen und
Ποιος πέφτει και
Wer zählt die Runden?
ποιος μετράει τους γύρους;

Wo ist die Glut?
Πού είναι η θέρμη;
Wo der Fluß?
πού η ροή;
Wo sind die Stimmen,
Πού ειν' οι φωνές
Die sagen: du mußt!
που λέν: εσύ πρέπει!


Die Zeit, Die Stunden, Sich fallen, Die Runden.
Die Glut, Der Fluss, Die Stimmen,
Du mußt.