Σελίδες

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Λατινικά κάλαντα/ Latin Xmas carols

....κάλαντα > καλάνδαι > calendae > calare*kl̥h₁ < καλέω/eng. claim/lat.clamare...
....carol > fr.carole > it.carola > lat.choraula > gr.χοραύλης/χοραυλέω > χορός + αυλός....
....καλά καλέσματα με χοραυλήματα!... :-)

Gaudete  (16th c.)  - Libera (boy band)

Gaudete, gaudete! Christus est natus
Χαίρετε, χαίρετε! Χριστός γεννήθηκε
Ex Maria virgine, gaudete!
από Μαρία την παρθένα, χαίρετε!

Tempus adest gratiae
Χρόνος φτάνει χάριτος
αυτόν που ευχόμασταν
Carmina laetitiae
τραγούδια χαράς
ευλαβικά να αναδίδουμε

Deus homo factus est
Θεός άνθρωπος έγινε
Naturā mirante,
κι η φύση απορεί
Mundus renovatus est
Κόσμος ανακαινίστηκε
A Christo regnante.
από Χριστό κυβερνήτη

Clausa pertransitur,
η κλειστή περνιέται
Unde lux est orta
όπου φως ανέτειλε
σωτηρία βρίσκεται

Ergo nostra contio
γι' αυτό η σύναξή μας
ας ψάλλει τώρα καθαρά
Benedicat Domino:
ας ευλογήσει τον Κύριο:
Salus Regi nostro.
Υγειά στον ρήγα μας

wiki/King's Singers


Veni, veni Emmanuel
Έλα, έλα, Εμμανουήλ
Captivum solve Israel
τον αιχμάλωτο λύσε Ισραήλ
Qui gemit in exilio,
που στενάζει στην εξορία
Privatus Dei Filio,
στερημένος απ' του Θεού τον Υιό

Gaude, gaude, Emmanuel
Χαίρε, χαίρε, Εμμανουήλ
Nascetur pro te, Israel.
θα γεννηθεί για σένα, Ισραήλ

Veni o Iessae virgula!
Ex hostis tuos ungula,
απ' των εχθρών σου την οπλή
De specu tuos tartari
από σπηλιά τους δικούς σου και ταρτάρου
βγάλε, και από άντρο βαράθρου
Gaude....Israel.

Veni, veni o oriens!
Έλα, έλα, ανατέλλοντα
Solare nos adveniens,
Παρηγόρησέ μας ερχόμενος
Noctis depelle nebulas,
της νύχτας διώξε τα νέφη
Dirasque noctis tenebras.
τα φοβερά της νύχτας σκοτάδια
Gaude....Israel.

Veni clavis Davidica!
Έλα κλεδί δαβιδικό
Regna reclude coelica,
τα βασίλεια ξεκλείδωσε τα ουράνια
Fac iter tutum superum,
κάνε ταξίδι ασφαλές ανώτερο
Et claude vias inferum.
και κλείσε τους δρόμους προς στην κόλαση
Gaude....Israel.

Veni, veni Adonai
Έλα, έλα Αδωνάι
Qui populo in Sinai
που σε λαό στο Σινά
Legem dedisti vertice,
νόμο έδωσες στην κορφή
In maiestate gloriae.
σε μεγαλείο δόξας


Gaude, gaude, Emmanuel
Χαίρε, χαίρε, Εμμανουήλ
Nascetur pro te, Israel.
θα γεννηθεί για σένα, Ισραήλ

Adeste Fideles (13th c.) Vienna 2008


Φτάστε πιστοί
Laeti triumphantes 
χαρούμενοι πανηγυρίζοντας
Venite, venite in Bethlehem 
ελάτε, ελάτε στη Βηθλεέμ
Natum videte 
τον γεννημένο δείτε
Regem angelorum 
τον βασιλιά των αγγέλων
Venite adoremus, Venite adoremus, 
έλατε να λατρέψουμε, ελάτε να λατρέψουμε
Venite adoremus, Dominum 
ελάτε να λατρέψουμε, τον Κύριο

Cantet nunc io!
ας τραγουδάει τώρα έι!
Chorus angelorum 
ο χορός των αγγέλων
Cantet nunc aula caelestium 
ας τραγουδάει τώρα η αυλή των ουρανίων
Gloria, gloria 
Δόξα, δόξα
In excelsis Deo 
εν υψίστοις Θεώ
Venite....Dominum 


Ergo qui natus 
Έτσι γεννημένος
τη μέρα τη σημερινή
Jesu, tibi sit gloria 
για σένα, Ιησού, έστω η δόξα
Patris aeterni 
του αιωνίου πατέρα
Verbum caro factus 
λόγος σαρκωμένος
Venite....Dominum 

Personent hodie (16th c.)  - Choir of Clare College Cambridge


Personent hodie
Ηχούν παντού σήμερα
voces puerulae,
φωνές παιδικές
laudantes iucunde
αινετικές χαρούμενες
cui nobis est natus,
για αυτόν που για μας γεννήθηκε
summo Deo datus,
απ' τον ανώτατο Θεό δοσμένος
et de virgineo ventre procreatus.
και από παρθενική μήτρα παραγμένος

In mundo nascitur,
Στον κόσμο γεννιέται
pannis involvitur
σε πάνες τυλίγεται
σε φάτνη τίθεται
stabulo brutorum,
σε σταύλο με κτήνη
rector supernorum.
ο κυβερνήτης των ανωτέρων
perdidit spolia princeps infernorum.
έχασε τα λάφυρα ο πρίγκηψ της κολάσεως

Magi tres venerunt,
Μάγοι τρεις ήρθαν
parvulum inquirunt,
τον μικρούλη αναζητούν
Bethlehem adeunt,
στην Βηθλεέμ φτάνουν
stellulam sequendo,
αστεράκι ακολουθώντας
ipsum adorando,
τον ίδιο λατρεύοντας
aurum, thus, et myrrham ei offerendo.
χρυσό, λιβάνι, και μύρο προσφέροντάς του.

Omnes clericuli,
Όλοι οι παπαδούληδες
pariter pueri,
μαζί και τα παιδιά
cantent ut angeli:
ας τραγουδούν όπως οι άγγελοι
advenisti mundo,
ήρθες στον κόσμο
laudes tibi fundo.
ας επαινεθείς βαθιά
ideo gloria in excelsis Deo. 
γιαυτό δόξα εν υψίστοις Θεώ

Puer Nobis Nascitur (14th c.)  - Voces CapituliPuer nobis nascitur
παιδί για μας γεννιέται
rector angelorum;
κυβερνήτης αγγέλων
in hoc mundo pascitur
σε αυτόν τον κόσμο τρέφεται
Dominus dominorum.
ο κύριος των κυρίων

In praesepe ponitur
σε φάτνη τίθεται
sub foeno asinorum.
υπό σανό γαϊδάρων
cognoverunt Dominum
αναγνώρισαν τον Κύριο
Christum regem coelorum.
Χριστό βασιλιά των ουρανών

 Hinc Herodes timuit
γιαυτό ο Ηρώδης φοβήθηκε
magno cum dolore,
από μεγάλο άγχος
et pueros occīdit,
και παιδιά σκότωσε
infantes cum livore.
βρέφη από κακία

qui natus de virgine - 
ο γεννημένος από παρθένα
die hodierna
τη μέρα τη σημερινή
ducat nos cum gratia
να οδηγεί εμάς με χάρη
ad gaudia superna.
σε χαρά υπερτάτη

 O et A et A et O
ωμεγα και άλφα και άλφα και ωμέγα
cum cantibus in choro,
με τραγούδια σε χορό
cum canticis et organo,
με τραγούδια και αρμόνιο
benedicamus Domino.
ας ευλογήσουμε τον Κύριο


Dormi, Jesu! Mater ridet
Κοιμήσου, Ιησού! Η μάνα γελά
Quae tam dulcem somnum videt,
που τόσο γλυκό όνειρο βλέπει
Dormi, Jesu! blandule!
Κοιμήσου, Ιησού! τρυφερούδι
Si non dormis, Mater plorat,
Αν δεν κοιμηθείς, η μάνα κλαίει
Inter fila cantans orat,
 σε υφάδια τραγουδώντας προσεύχεται
Blande, veni, somnule.
γλυκέ, έλα, υπνούλη

4 σχόλια:

 1. τι υπέροχα

  καλές γιορτές Μιχάλη

  :)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το τέταρτο έχει τους πιο ωραίους στίχους.

  Ευχαριστούμε!

  Χρόνια πολλά και καλά σε όλους/ες. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρόνια πολλά και πολυφωνικά.
  Πρώτη φορά άκουσα για Πύλη Ιεζεκιήλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @χάρη, όνειρα πολλλά :-)))

  @τυφλόμυγα, felix dies natalis omnibus :)
  perdidit spolia princeps infernorum.
  έχασε τα λάφυρα ο πρίγκηψ της κολάσεως

  @fm, όνειρα στερεοφωνικά :-). Εδώ συμβολίζει τη μήτρα της Μαριάμ που δέχτηκε τον Ιησού. http://cantuar.blogspot.gr/2009/12/virgin-marys-womb-as-ezekiels-closed.html.

  Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη. 2 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη· 3 διότι ὁ ἡγούμενος, οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον Κυρίου. κατὰ τὴν ὁδὸν αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. (Ιεζεκιήλ ΜΔ')

  από τον εσπερινό ογδόης Σεπτεμβρίου, γενεθλίων Θεοτόκου

  Αὕτη ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιᾶσθε λαοί· ἰδοὺ γὰρ τοῦ φωτὸς ὁ νυμφών, καὶ ἡ βίβλος τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, ἐκ γαστρὸς προελήλυθε, καὶ ἡ κατὰ ἀνατολὰς πύλη ἀποκυηθεῖσα, προσμένει τὴν εἴσοδον τοῦ Ἱερέως τοῦ μεγάλου, μόνη καὶ μόνον εἰσάγουσα Χριστὸν εἰς τὴν οἰκουμένην, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

  Άλλοι όμως αλλιώς την ερμηνεύουν
  Various are the sentiments of expositors concerning this gate.
  http://bible.cc/ezekiel/44-2.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή