Σελίδες

Monday, April 16, 2012

Τηλε-Πάσχα, Tele-Easter

((Tele-Easter by Dodo))
Σε κολυμπήθρα πασχαλιάς εβάφτιζέ μ' ένας παπάς.
Παπαδοπούλι απορεί, άλαλα μπάλαλα θωρεί.

Απo τη φύση μακριά, και την οθόνη αγκαλιά,
'κόμα δεν βγήκα 'πό τ' αυγό...και όλο τον κόσμο γνώρισα!Inside a paschal baptismal font, a priest christened me.
An altar boy, a priesty bird, in thoughts; insane things he saw.

Afar off nature, I hug a screen, 
not yet got out of the egg...and I travel all the earth!

2 comments: